U nastavku formiranja strukture Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi, i odredjivanju oblasti u kojima će ona delovati, u utorak, 20. maja u Privrednoj komori Srbije održan je sastanak na kome je prisustvovalo 26 predstavnika privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi kao i partnera sa kojima će Asocijacija saradjivati.
Iz perspektive svojih ustanova, o značaju udruživanja u Asocijaciju i trenutnom poslovnom okruženju govorili su r Jasmina Knežević (BelMedic), dr Dragana Milutinovic (Poliklinika MD), Predrag Bjeletić (predsednik Grupacije izvoznika, uvoznika i distributera medicinskih sredstava PKS ), Dejan Dragutinovic (Dijagnostički centar Hram ), dr Miodrag Stanić, (Medicinski sistem Beograd) i Marija Rabrenović, Mediguroup.Naglašeno je da bi vlasnici privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi trebalo da se što pre pripreme za momenat kada će se donositi političke odluke koje se na njih odnose, i kroz Asocijaciju ponuditi državi adekvatnog i reprezentativnog sagovornika po svim pitanjima u toj oblasti. Pojedinačne inicijative i vaninstitucionalni politički pritisci nisu ni do sada doneli dobar rezultat za privatni zdravstveni sektor. Osim toga, Ascocijacija će uspostaviti partnerstva sa svima koji mogu da doprinesu ostvarivanju njenih ciljeva: tu spadaju osiguranja, banke, pravnici i stručnjaci koji će pratiti pravne i finansijske propise, državne strukture u cilju učestvovanja u javnim debatama i diskusijama predloga zakonskih rešenja, EU i drugi relevantni partneri; oni sa kojima može i organizovati seminare, sastanke, odlaske na stručne skupove.
Newsletter #2 – Održan sastanak Inicijativnog odbora Asocijacije