Jedan od prioriteta za normalno funkcionisanje privatnog zdravstvenog sektora jesu izmene Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti, budući da on u sadašnjem obliku sadrži niz nelogičnosti. Kako je odlučeno na sastanku Inicijativnog odbora u maju, Sekretarijat je započeo konsultativni proces, tako što je na osnovu intervjua definisao specijalnosti u kojima je prioritetno rešavati probleme sa kojima se privatni pružaoci zdravstvenih usluga suočavaju. To su: otorinolaringologija, oftalmologija, ginekologija, fizikalna medicina, interna medicina, pedijatrija i neuropsihijatrija.

U prostorijama Asocijacije u Čingrijinoj 18 u Beogradu danas je održan sastanak članica kojima je specijalost otorinolaringologija, sa ciljem da se ustanove neogičnosti i problemi sa propisima u pogledu prostora, opreme, kadra i organizacije zdravstvene službe, zatim secifičnosti ove specijalizacije u vezi sa medicinskom dokumentacijom, sanitarnim nadzorom, protivpožarnom zaštitom i sl.

Učesnici su takodje razgovarali o saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, Lekarskom komorom Srbije, raznim udruženjima, i o uključivanju u stručna i upravljačka u tela u zdravstvenom sistemu.