U okviru pregovaračkog poglavlja 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, kojim ispred nevladinog sektora koordinira Centar za evropske politike (CEP), Srbija treba da usvoji i implementira zakonodavstvo EU u oblasti zaštite javnog zdravlja, kao i da usvoji glavne politike Evropske unije koje se tiču zaštite zdravlja evropskih državljana i zaštite prava pacijenata.

Značajno je napomenuti da su zdravstvene politike pre svega  u nadležnosti država članica, ali da im Evropska unija svojom zdravstvenom strategijom „Zajedno za zdravlje“ pomaže u rešavanju prekograničnih problema, kao što su istraživanja u oblasti retkih bolesti, ali i u borbi protiv pandemija i bioterorizma, kao i u uspostavljanju sistema prekogranične zaštite zdravlja.

Evropska zdravstvena politika promoviše ideju da je pacijent taj koji je centar zdravstvenog sistema, kao i mehanizme slobodnog trišta, a iskustva iz zemalja članica EU mogu nam pomoci u povećanju efikasnosti i integraciji svih postojećih kapaciteta u državi koji su na raspolaganju zdravstvenoj zaštiti.