U Beogradu je 7. oktobra 2015. godine održan akreditovan medicinski simpozijum „Novine u dijabetologiji“, prvi skup ovakve vrste koji je organizovala Asocijacija privatnih zdravstenih ustanova i privatnih praksi Srbije.

Asocijacija je okupila grupu renomiranih stručnjaka iz ove oblasti koji danas rade isključivo u privatnoj praksi, i o ovoj značajnoj temi svoja predavanja su održali:

 1. Akademik prof.dr Predrag Đorđević: “Današnje mogućnosti prevencije tipa 2 Dijabetes melitusa-naša iskustva i Evropski projekti”
 2. doc. dr Nevenka Raketić: “Gojaznost kod predškolske i školske dece-početak rizika za pojavu tipa 2 Dijabetes melitusa”
 3. prof. dr Jovan Peruničić: “Specifičnosti lečenja akutnog koronarnog sindroma u dijabetičara”
 4. prof. dr Slobodan Apostolski: “Dijabetesna neuropatija – nove mogućosti lečenja”
 5. prof. dr Olga Popović Mladenović: “Rehabilitacija dijabetičara sa polineuropatijom”
 6. prof. dr Anka Stanojević Paović: “Dijabetesna retinopatija-značaj pravovremene dijagnoze i intervencije”
 7. prof. dr Sava Mićić: “Erektilna disfunkcija u dijabetesu”
 8. Primarijus dr Ljiljana Milivojević: “Depresija i Diabetes mellitus tip 2”

Predavanja i obrađene teme podstakle su konstruktivnu  raspravu među učesnicima koja je rezultirala formiranjem predloga i zaključaka za unapređenje i delovanje privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi u ovoj oblasti. Učesnici simpozijuma vide Asocijaciju kao značajnog i važnog aktera koja svojom aktivnom ulogom može da doprinese podizanju svesti u prevenciji lečenja dijabetesa i stoga su definisali sledeće preporuke:

 1. da Sekretarijat Asocijacije pošalje svim zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama tabelu za procenu rizika od dijabetesa i liflet o proceni rizika od dijabetesa kod gojazne dece.
 2. Asocijacija u saradnji sa Regionalnom lekarskom komorom Beograda i Odborom za primarnu zdravstvenu zaštitu treba da formuliše predlog za organizovanje programa prevencije Diabetes melitus-a kod dece koji će uputiti Sekretarijatu zdravlja Beograda i Ministarstvu zdravlja.
 3. Raditi na uvođenju zdravstvenog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama jer to predstavlja osnovu za prevenciju gojaznosti kod dece i adolescenata kao i za kasnije spečavanje ostalih komplikacija. Takođe neophodno je u tu svrhu organizovati edukaciju edukatora.

Lekarska komora Srbije zauzela je zvaničan stav povodom priznavanja mišljena i nalaza lekara u privatnom sektoru, koji je objavljen na sajtu LKS i glasi:

“Podsećamo da nalazi i mišljenja svih licenciranih lekara u Srbiji imaju  jednaku validnost, bez obzira na to da li rade u privatnom ili javnom sektoru. Osnovno je pravo lekara – pravo na slobodnu procenu, a drugo mišljenje lekara se prema važećim propisima inicira ili na zahtev pacijenta ili ukoliko ga sam lekar zatraži od drugog lekara.

Takođe, podsećamo  da ukoliko se izabrani lekar, ili bilo koji drugi lekar, ne slaže sa nalazom svog kolege odnosno specijaliste, o tome mora dati pismeno obrazloženje pacijentu koji će potom obavestiti svog lekara, odnosno specijalistu.”

Direktorka LKS Prim. dr Vesna Jovanović je ovu izjavu objavila nakon sastanka sa predstavnicima Asocijacije a u duhu nedavno potpisanog Memoranduma o saradnji izmedju učesnika u medicinskom sistemu Srbije, Ministarstva zdravlja i Privredne komore Srbije.

Ciljevi ovog Memoranduma su:

 • Unapredjenje uslova za učešće svih činilaca u medicinskom sistemu i donošenju zakonske regulative, kao i u procesu promene i i uskladjivanja postojeće regulative sa EU propisima, i
 • Prevazilaženja svih organizacionih problema i donošenja najboljih rešenja u interesu struke, farmaceutske i medicinske privrede, a u funkciji efikasnosti, unapredjenja prevencije i boljih rezultata u zdravstvenoj zaštiti stanovništva.

Potpisnici memoranduma su, pored Ministarstva zdravlja i Privredne komore Srbije sve zdravstvene komore, Savez udruženja pacijenata Srbije, Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi, Komora zdravstvenih ustanova Srbije, NALED i Unija poslodavaca Srbije.

U Varšavi je 1. i 2. juna održana HOPE (European Hospital and Healthcare Federation) konferencija koja je okupila preko 300 učesnika, medju kojima su bili nacionalni guverneri, nacionalni koordinatori i  drugi učesnici razmene u bolnicama.

Srbiju su na ovom sastanku predstavljali prof. dr Georgios Konstantinidis, Direktor Komore zdravstvenih ustanova Srbije i mr ph. Dejana Ranković, u ime Sekretarijata Asocijacije.

Konferencija je započeta sastankom Guvernera, na kome se Asocijacija predstavila  kao kandidat a potom je njeno članstvo jednoglasno usvojeno .

U nastavku su predstavljeni zdravstveni sistemi svake zemlje ponaodsob, i izazovi sa kojim se svaka od njih suočava. U velikom broju zemalja Evropske unije u toku su značajne reforme postojećih zdravstvenih sistema, a većinu njih obeležava jačanje primarne zdravstvene zaštite i angažovanje stanovništva u preventivnim aktivnostima.

Pored toga, širom Evrope u zdravstvu, kao i u drugim oblastima, postoji konstantan pritisak da se štedi, odnosno insistira se na povećanju efikasnosti bez povećanja troškova.

HOPE je internacionalna neprofitna organizacija koja je osnovana 1966. godine i okuplja 35 nacionalnih asocijacija državnih i privatnih bolnica, sa misijom da unapredi zdravlja svih gradjana Evrope i uvede najviše standarde u pružanju zdravstvenih usluga. Asocijacija je ovim članstvom dobila značajnog partnera u procesu integracije privatnog zdravstva u Srbiji, i neprocenjivog savetnika u vezi sa iskustvima i zdravstvenim sistemima zemalja Evropske unije.

Na inicijativu člana Upravnog odbora Asocijacije za Braničevski okrug, dr Dušana Antića, vlasnika Doma zdravlja “012” u petak, 29. maja održan je u Požarevcu regionalni sastanak vlasnika privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi ovog okruga. Sastanku su, pored Predsednice skupštine Asocijacije, dr Dragane Milutinović i Sekretarijata, prisustvovale i direktorka Lekarske komore Srbije, spec. dr med. Vesna Jovanovic i dr Radmila Jankovic, pomocnik direktora Lekarske komore Srbije za privatnu praksu.

U uvodnom obraćanju dr Jovanović obavestila je predstavnike privatne prakse o novitetima u vezi sa KME, odnosno planu da se ubuduće poeni skupljaju na sedmogodišnjem nivou, gde je za taj period neophodno minimum 140 poena, i to ne manje od 10 poena godišnje. Ona je takodje navela da iz MInistarstva postoje najave da će prvi zakon iz oblasni zdravstva koji će se menjati biti Zakon o zdravstvenom osiguranju.

U nastavku se prisutnima obratila dr Dragana Milutinović, Predsednica skupštine Asocijacije, koja je izvestila skup o trenutnim aktivnostima Asocijacije, odnosno o radu na pronalaženju konkretnih praktičnih rešenja za probleme sa kojima se privatna praksa suočava, ali i o iznalaženju opšteg modela integracije privatne prakse u zdravstveni sistem Srbije.

U diskusiji koja je usledila prisutni su izneli nekoliko konkretnih problema, kao što je recimo nemogućnost izdavanja Nitroglicerina na recept iz privatne prakse, i svoja gledišta o načinima poboljšanja položaja privatne prakse u Srbiji.

Danas je u Privrednoj komori Srbije održava prva, konstitutivna sednica Odbora novog Udruženje PKS u čiji sastav je ušlo sedam grupacija koje su međusono povezane kroz zdravstvenu delatnost i već su postojale u okviru PKS, ali su organizaciono pripadale različitim udruženjima.

Na inicijativu privatnih pružalaca zdravstvenih usluga Upravi odbor PKS doneo je u martu 2015. odluku o osnivanju novog Udruženja, u čiji sastav su ušle već postojeće srodne grupacije: Grupacija veledrogerija, Grupacija apoteka, Grupacija distributera medicinskih sredstava, Grupacija dijetetskih suplemenata, Grupacija proizvođača lekova, Grupacija proizvođača medicinskih sredstava i Grupacija medicinskih delatnosti.

Za predsednikaOdbora Udruženja za farmaceutsku i medicinsku privredu izabran je Dejan Dragutinović, dok je za zamenika predsednika OdboraUdruženja izabran Ronald Seeliger generalni direktor “Hemofarma”.

U Privrednoj komori Srbije je 10. marta 2015. godine održana druga Skupština Asocijacije, uz učešće gostiju, posmatrača i članova.

Skupštinu je otvorio predsednik Privredne komore Srbije, g. Marko Čadež, koji je naglasio da su srpskom zdravstvu potrebne bitne i velike promene, i da Asocijacija u Privrednoj komori ima partnera na ovom teškom putu. „Mi zastupamo i privatni sektor, pa tako i zdravstveni, i želimo da on bude integralni deo zdravstvenog sistema u Srbiji. Privatnom zdravstvenom sektoru je dugo trebalo da se samoorganizuje, mi pozdravljamo ovu inicijativu i PKS žei da vam pruži punu podršku.“

Skupu se zatim obratila dr Jadranka Ravić, predsednica Skupštine Lekarske komore Srbije, koja se osvrnula na profesionalne interse svih lekara. „Lekarska komora Srbije licencira i državne i privatne lekare pod istim uslovima, ali normalno je da privatni imaju dodatne probleme koji se dotiču privrede i zakonske regulative pod kojom posluju. Komora je svesna da postoje mnogi problemi i u državnom i u privatnom zdravstvu, ali nam je zajednički cilj da gradjani ponovo veruju u zdravstveni sistem u Srbiji, bez obzira na to o kojoj se svojini radi.“

U ime Komore zdravstvenih ustanova Srbije potom je govorio njen direktor, prof. dr Georgios Konstantinidis: „Konačno smo prevazišli tu dečiju bolest da su državni i privatni doktori neprijatelji. Kao institucija sa dugogodišnjim iskustvom u rukovodjenju, koja okuplja 350 državnih zdravstvenih ustanova mi želimo da budemo partneri  Asocijaciji, i smatramo da smo prirodni saveznici u unapredjenju celokupnog zdravstva u Srbiji“.

Zatim je govorila Maja Piščević, izvršna direktorka Američke privredne komore u Srbiji: „Samo osnivanje ovakve Asocijacije govori o zrelosti privatnog zdravstvenog sektora. Uz teškoće sa kojima se državno zdravstvo suočava, prirodno je upućen na već postojeći privatni sektor koji ima značajne kapacitete, i u  tom partnerstvu postoji prostor za velike uštede, i značajno povećanje efikasnosti.“

Prof. dr Slavenko Grgurević, direktor Unije poslodavaca Srbije pozdravio je skup i naglasio da je razvoj privatnog sektora jedan od prioriteta u daljem razvoju Srbije. „Standard koji je postignut u pružanju zdravstvene usluge u Srbiji je na evropskom nivou, i nema mnogo drugih sektora koji u tome mogu da mu konkurišu“.

dr Jasmina Knežević predsednica Etičkog odbora Asocijacije predstavila je potom kratku istoriju razvoja privatnog zdravstveniog sektor au Srbiji koji postoji već 25 godina. „Bez obzira na ishode prethodnih pokušaja udruživanja, sa velikim poštovanjem  spominjemo pionire razvoja privatnog zdravstva u Srbiji, kao što je to prva ordinacija dr Colića, ili dr Zorica Dinić, koja je sa impresivnom energijom zastupala naš sektor.“

Dr Dragana Milutinović, predsednica Skupština Asocijacije je zatim otvorila radni deo Skupština, na kome je najpre dr Predrag Stojičić i ume Sekretarijata Asocijacije predstavio dosadašnje rezultate: „Za manje od godinu dana, Asocijacija ima 275 članova, ustanova i praksi sa cele teritorije Srbije. Uspostavili smo unutrašnju administrativnaui upravljačku strukturu Asocijacije, imamo besplatne usluge za članstvo, podršku  Ministarstva zdravlja i partnerstva i u zemlji i u inostranstvu: sa Privrednom komorom Srbije, Američkom privrednom komorom, Komorom zdravstvenih ustanova, Unijom poslodavaca Srbije i članovi smo u u dve referentne medjunarodne organizacije: HOPE i Unijom evropskih privatnih bolnica.“

„U saglasnosti sa Ministarstvom zdravlja naš prvi zadatak je izrada Lične karte privatnog zdravstvenog sektora, koja je preduslov za početak dijaloga o integraciji u zdravstveni sistem. Naši preliminarni rezultati pokazuju da je daleko najveći broj privatnih zdravstvenih ustanva i praksi u Beogradu, gde je koncentrisan i najveći broj velikih zdravstvenih ustanova. Medjutim, Asocijacija ima članove iz skoro svih okruga u Srbiji, koji daju značajan doprinos poboljšanju zdravstvene zaštite gradjana„

Nakon toga su predstavljeni predlozi odluka za Skupštinu i posle diskusije usvojene predložene odluke: Odluka o osnivanju Saveta Asocijacijesa ciljem da se obezbedi doprinos proverenih eksperata i mišljenje donosilaca odluka  o vitalnim pitanjima, zatim Odluka o visini članarina za 2015. godinu, Odluka o izmenama statuta, kao i Odluka o dopuni članstva u Upravnom odboru.

StatutAsocijacije_10mart2015

Odluke Skupštine_10mart2015

 

S leva na desno: Maja Piščević, izvršna direktorka AMeričke privredne komore, dr Dragana Milutinović, predsednica Skupštine Asocijacije, dr Jasmina Knežević, predsednica Etičkog odbora Asocijacije, prof. dr Slaveno Grgurević, direktor Unije poslodavaca Srbije

S leva na desno: Maja Piščević, izvršna direktorka AMeričke privredne komore, dr Dragana Milutinović, predsednica Skupštine Asocijacije, dr Jasmina Knežević, predsednica Etičkog odbora Asocijacije, prof. dr Slaveno Grgurević, direktor Unije poslodavaca Srbije

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlukom Skupštine Evropske federacije privatnih bolnica, Asocijacija je 27. februara u Parizu i zvanično primljena u članstvo u ovom udruženju koje okuplja  reprezentativna nacionalna udruženja privatnih pružalaca zdravstvenih usluga.

Delegacija Asocijacije Privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi- član Upravnog  odbora dr Nenad Zlatarić i Sekretarijat – dr Predrag Stojičić i mr ph Dejana Ranković –  boravila je krajem februara u Parizu, gde je na Skupštini  Evropske federacije privatnih bolnica (EUPH) jednoglasno usvojila članstvo Asocijacije u ovom udruženju. EUPH, koja ima sedište u Briselu, okuplja reprezentativne nacionalna udruženja privatnih bolnica: Austrije, Belgije, Bugarske, Češke, Francuske, Nemačke, Grčke, Madjarske, Italije, Irske, Poljske, Porugalije, Monaka, Španije i Švajcarske, sada i Srbije, i  zastupa interese privatnog zdravstvenog sektora i na nivou EVropske unije i na nacionalnim nivoima. Za svoje članove predstavlja platformu za razmenu znanja i iskustva, ali i za unapredjenje poslovanja kroz saradnju samih bolnica.

Jedan od prioriteta EUPH će u ovoj godini biti izrada Lične karte privatnog zdravstvenog sektora u Evropi, tzv, Factbook koji će dati tačne podatke o kapacitetima i potencijalima koji stoje na raspolaganju za partnerstvo sa javnim sektorom, što je potpuno u skladu sa svetskim trendovima promena u pružanju zdravstvene usluge u cilju povećanja efikasnosti i smanjenja troškova.

DSC_0641 DSC_0561Istorija EUHP počinje 1971. godine , od kada se razvijala prvo u zemljama koje su već imale razvijen privatni sektor, a potom je postal otvorena i za zemlje van Eveopske unije. Kao federacija nacionalnih udruženja usmerena je na zaštitu nezavisnih bolnica u celoj Evropi , i poziva na jedinstvo, kvalitet i održivost zdravstvenih sistema kroz konkurentan izbor između javnih i privatnih pružalaca zdravstvenih usluga, kroz primenu  evropski h standarda i propisa.  Sekretarijat EUPH je akreditovan u EVropskom parlamentu, čime je omogućen direktan pristup donosiocima odluka, ali i prisustvo na izvoru informacija koje mogu da utiču na poboljšanje položaja privatnog zdravstvenog sektora.

Kao reprezentativni predstavnik privatnog zdravstvenog sektora u Srbiji, Asocijacija će kroz članstvo u EUPH biti tačka kontakta sa svim nacionalnim evropskim Asocijacijama, ali i sa svim njihovim članovima, privatnim bolnicama i drugim pružaocima zdravstvenih usluga, a kroz briselski Sekretarijat direktno na izvoru informacija koje mogu da utiču na poboljšanje položaja naših članova.