Na inicijativu člana Upravnog odbora Asocijacije za Braničevski okrug, dr Dušana Antića, vlasnika Doma zdravlja “012” u petak, 29. maja održan je u Požarevcu regionalni sastanak vlasnika privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi ovog okruga. Sastanku su, pored Predsednice skupštine Asocijacije, dr Dragane Milutinović i Sekretarijata, prisustvovale i direktorka Lekarske komore Srbije, spec. dr med. Vesna Jovanovic i dr Radmila Jankovic, pomocnik direktora Lekarske komore Srbije za privatnu praksu.

U uvodnom obraćanju dr Jovanović obavestila je predstavnike privatne prakse o novitetima u vezi sa KME, odnosno planu da se ubuduće poeni skupljaju na sedmogodišnjem nivou, gde je za taj period neophodno minimum 140 poena, i to ne manje od 10 poena godišnje. Ona je takodje navela da iz MInistarstva postoje najave da će prvi zakon iz oblasni zdravstva koji će se menjati biti Zakon o zdravstvenom osiguranju.

U nastavku se prisutnima obratila dr Dragana Milutinović, Predsednica skupštine Asocijacije, koja je izvestila skup o trenutnim aktivnostima Asocijacije, odnosno o radu na pronalaženju konkretnih praktičnih rešenja za probleme sa kojima se privatna praksa suočava, ali i o iznalaženju opšteg modela integracije privatne prakse u zdravstveni sistem Srbije.

U diskusiji koja je usledila prisutni su izneli nekoliko konkretnih problema, kao što je recimo nemogućnost izdavanja Nitroglicerina na recept iz privatne prakse, i svoja gledišta o načinima poboljšanja položaja privatne prakse u Srbiji.

Danas je u Privrednoj komori Srbije održava prva, konstitutivna sednica Odbora novog Udruženje PKS u čiji sastav je ušlo sedam grupacija koje su međusono povezane kroz zdravstvenu delatnost i već su postojale u okviru PKS, ali su organizaciono pripadale različitim udruženjima.

Na inicijativu privatnih pružalaca zdravstvenih usluga Upravi odbor PKS doneo je u martu 2015. odluku o osnivanju novog Udruženja, u čiji sastav su ušle već postojeće srodne grupacije: Grupacija veledrogerija, Grupacija apoteka, Grupacija distributera medicinskih sredstava, Grupacija dijetetskih suplemenata, Grupacija proizvođača lekova, Grupacija proizvođača medicinskih sredstava i Grupacija medicinskih delatnosti.

Za predsednikaOdbora Udruženja za farmaceutsku i medicinsku privredu izabran je Dejan Dragutinović, dok je za zamenika predsednika OdboraUdruženja izabran Ronald Seeliger generalni direktor “Hemofarma”.