Entries by privatnapraksa

Održana konstitutivna sednica Odbora Udruženja za farmaceutsku i medicinsku privredu u okviru Privredne komore Srbije

Danas je u Privrednoj komori Srbije održava prva, konstitutivna sednica Odbora novog Udruženje PKS u čiji sastav je ušlo sedam grupacija koje su međusono povezane kroz zdravstvenu delatnost i već su postojale u okviru PKS, ali su organizaciono pripadale različitim udruženjima. Na inicijativu privatnih pružalaca zdravstvenih usluga Upravi odbor PKS doneo je u martu 2015. […]

Održana druga Skupština Asocijacije

U Privrednoj komori Srbije je 10. marta 2015. godine održana druga Skupština Asocijacije, uz učešće gostiju, posmatrača i članova. Skupštinu je otvorio predsednik Privredne komore Srbije, g. Marko Čadež, koji je naglasio da su srpskom zdravstvu potrebne bitne i velike promene, i da Asocijacija u Privrednoj komori ima partnera na ovom teškom putu. „Mi zastupamo […]

Asocijacija postala deo evropske porodice nacionalnih udruženja

Odlukom Skupštine Evropske federacije privatnih bolnica, Asocijacija je 27. februara u Parizu i zvanično primljena u članstvo u ovom udruženju koje okuplja  reprezentativna nacionalna udruženja privatnih pružalaca zdravstvenih usluga. Delegacija Asocijacije Privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi- član Upravnog  odbora dr Nenad Zlatarić i Sekretarijat – dr Predrag Stojičić i mr ph Dejana Ranković –  boravila […]

Asocijacija pristupa članstvu u Evropskoj federaciji privatnih bolnica

Od samog osnivanja Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije odredila je kao jedan od svojim prioriteta i medjunarodnu saradnju sa sličnim udruženjima u Evropi i svetu. Nakon pristuanja HOPE-u u novembru ove godine, Asocijacija je u Milanu, 19. decembra 2014. prisustvovala sastanku Borda direktora Evropske federacije privatnih bolnica (EUPH). Asocijaciju su u Milanu predstavljali dr […]

Saopštenje za medije: DANAS ODRŽANA SKUPŠTINA ASOCIJACIJE KOJOJ JE PRISUSTVOVAO I MINISTAR ZDRAVLJA DR ZLATIBOR LONČAR

Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije, koju za sada čine 107 najvećih bolnica, poliklinika i ordinacija, a čiji je jedan od ciljeva da se konačno uradi “lična karta privatnog sektora”i utvrdi kojim kapacitetima raspolaže i koje su mogućnosti integracije u zdravstveni sistem Srbije, održala je danas skupštinu. Skupštini je prisustvovao i ministar zdravlja […]

Program EBRD za pomoć malim i srednjim preduzećima

U okviru svoje strategije za jačanje konkurentnosti, EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj) nudi pomoć malim i srednjim preduzećima u Srbiji kroz svoj program SBS (Small Business Support) tako što učestvuje u finansiranju projekata koji se odnose na usvajanje standarda kvaliteta, poboljšanje korporativnog upravljanja, lanaca nabavke, marketinške i operativne efikasnosti u različitim sektorima i sl. Ako […]

Obaveštenje o aktivnostima Savetnika pacijenata u postupku rešavanja po prigovoru

Zakon o pravima pacijenata (Sl.glasnik RS br.45/13) je u primeni od 30/05/2013. godine. Naša saznanja su da Savetnici pacijenata već postupaju po prigovorima, te je namera da vas podsetimo na  neka od prava pacijenata i damo smernice kako biste  u radu imali što manje problema. Zakonom su uređena prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite,način kako […]

Asocijacija postala članica grupe Nacionalnog konventa za pregovaranje sa EU o poglavljima vezanim za zdravstvo

U okviru pregovaračkog poglavlja 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, kojim ispred nevladinog sektora koordinira Centar za evropske politike (CEP), Srbija treba da usvoji i implementira zakonodavstvo EU u oblasti zaštite javnog zdravlja, kao i da usvoji glavne politike Evropske unije koje se tiču zaštite zdravlja evropskih državljana i zaštite prava pacijenata. Značajno je napomenuti da […]

Sastanci sa članicama Asocijacije u okruzima Srbije

Sekretarijat Asocijacije do sada održao sastanke u 14 okruga u Srbiji U nastavku aktivnosti mobilizacije članstva i unapredjenja reprezentativnosti Asocijacije, Sekretarijat je na osnovu preporuka članica osim  Beograda, održao sastanke i sa predstavnicima privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi u još 13 okruga u Srbiji (obeleženo na mapi). Preliminarni zaključak je da se bez obzira […]

Održan sastanak iz oblasti oftalmologije

Drugi po redu sastanak po specijalnostima koji ima za cilj da se ustanove nelogičnosti i zastarele odredbe Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti održan je danas u prostorijama Asocijacje u Čingrijinoj 18 na temu oftalmologije. Na sastanku su diskutovana tumačenja  i učesnici su razmenili svoja iskustva po pitanju raznih odredaba zakona i propisa koje […]