O nama

Jpeg latinica

Platforma za saradnju

MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

KOMORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE

UNIJA POSLODAVACA SRBIJE

EVROPSKA UDRUŽENJA

LEKARSKA KOMORA SRBIJE

FARMACEUTSKA KOMORA SRBIJE

KOMORA BIOHEMIČARA SRBIJE

STOMATOLOŠKA KOMORA SRBIJE

Uprava Asocijacije

Dejan Dragutinović

Predsednik Upravnog odbora

dr Dragana Milutinović

Predsednica Skupštine

dr Jasmina Knežević

Predsednica Etičkog odbora

dr Saša Božović

Predsednica Nadzornog odbora

Potpisanu pristupnicu možete poslati na mejl
sekretarijat@privatnapraksa.org
ili na adresu Čingrijina 18. 11000 Beograd

Vlasnici privatnih bolnica i ordinacija osnovali su 2014. godine Asocijaciju privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije, čiji je dugoročni cilj da privatni zdravstveni sektor bude integralni, funkcionalni deo sistema zdravstvene zaštite u Srbiji u najboljem interesu paijenata. Inicijativu je pokrenulo 17 uglednih privatnih zdravstvenih ustanova, a udruženje okuplja najveće bolnice, poliklinike, ordinacije, biohemijske laboratorije i apoteke.

Asocijacija je zvanično predstavljena javnosti 26. septembra 2014., na osnivačkoj skupštini kojoj je prisustvovao i ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar. Ministar je pozdravio osnivanje Asocijacije i naglasio da ovim Ministarstvo zdravlja dobija adekvatnog sagovornika u rešavanju mnogih pitanja koja su od obostranog interesa.

S obzirom na značajne ljudske i tehničke kapacitete u privatnom zdravstvenom sektoru, Asocijacija takodje radi na tome da se, u dijalogu sa svim institucijama, definiše koje su to oblasti u kojima privatni sektor može da pomogne državi u pružanju najbolje moguće usluge građanima Srbije.

U privatnoj praksi danas rade ugledna imena i priznati stručnjaci domaćeg zdravstva a pored toga raspolaže i najsavremenijom medicinskom opremom – od ukupno 45 magnetnih rezonanci u zemlji, 23 je u privatnom sektoru, a 22 u državnim bolnicama. Procenjuje se da je jedna četvrtina svih skenera u zemlji u privatnim zdravstvenim ustanovama. U privatnoj praksi stalno je zaposleno 3.732 lekara, što je jedna desetina ukupnog broja lekara u Srbiji. Ukoliko se tom broju dodaju i medicinske sestre, procenjuje se da u privatnom sektoru radi najmanje 10.000 zdravstvenih radnika i značajan broj nemedicinskog osoblja.

Privatni pružaoci zdravstvenih usluga se od samog početka obavljanja svoje delatnosti pre dvadeset godina suočavaju sa brojnim problemima, kao što su neregulisano tržište i nejasni i zastareli propisi i problematični krovni zakoni. Zato Asocijacija radi na uspostavljanju partnerstva sa svima koji mogu da doprinesu ostvarivanju njenih ciljeva i boljoj zdravstvenoj zaštiti gradjana Srbije

Asocijacija je članica grupe za pregovaranje o EU poglavljima vezanim za zdravstvo, uspostavila je partnerstvo sa Privrednom komorom Srbije, Komorom zdravstvenih ustanova Srbije, Američkom privrednom komorom, Unijom poslodavaca Srbije, NALED-om, a na medjuarodnom planu član je refrentntih evropskih udruženja: HOPE – Evropske federacije bolnica (www.hope.be) i EUPH – Evropske unije privatnih bolnica (www.uehp.eu)

Osnivači Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije su: Belmedic, Medigroup, DC Hram, Medicinski sistem Beograd, DZ Vizim, DC Zemun, Euromedic, MD Poliklinika, Milmedic, Oculus, Perinatal, Ultrazvuk, Diona, Uromedica, Genesis, Fresenius Medical Care i Farmanea.

Spisak članova