O Asocijaciji

Vlasnici privatnih bolnica i ordinacija osnovali su 2014. godine Asocijaciju privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije, čiji je dugoročni cilj da privatni zdravstveni sektor bude integralni, funkcionalni deo sistema zdravstvene zaštite u Srbiji u najboljem interesu paijenata.  Inicijativu je pokrenulo 17 uglednih privatnih zdravstvenih ustanova, a udruženje već broji više od 270 članova, najvećih bolnica, poliklinika, ordinacija, biohemijskih laboratorija i apoteka.

Asocijacija je zvanično predstavljena javnosti 26. septembra 2014., na osnivačkoj skupštini kojoj je prisustvovao i  ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar. Ministar je pozdravio osnivanje Asocijacije i naglasio da ovim Ministarstvo zdravlja dobija adekvatnog sagovornika u rešavanju mnogih pitanja koja su od obostranog interesa.

“Planovi Asocijacije da izrade preciznu evidenciju svih zdravstvenih ustanova, broja zaposlenih, broja zdravstvenih usluga koje pružaju, kojim prostorom i opremom raspolažu, predstavljalo bi kvalitetan doprinos u sagledavanju precizne slike privatnog zdravstva u Srbiji.”izjavio je MInistar Lončar.

Zato je kao prvi cilj Asocijacije odredjena izrada Lične karte privatnog zdravstvenog sektora, utvrdjivanje broja privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi, tehničkih kapaciteta i broja zaposlenih kako bi se konačno tvrdilo koje su mogućnosti integracije privatnog sektora u zdravstveni sistem Srbije. Na tome se već mesecima intenzivno radi, a prvi rezultati se očekuju za nekoliko nedleja.

S obzirom na značajne ljudske i tehničke kapacitete u privatnom zdravstvenom sektoru, Asocijacija takodje radi na tome da se, u dijalogu sa svim institucijama, definiše koje su to oblasti u kojima privatni sektor može da pomogne državi u pružanju najbolje moguće usluge građanima Srbije.

U privatnoj praksi danas rade ugledna imena i priznati stručnjaci domaćeg zdravstva: Prof. dr Milutin Mirić, kardiolog; Prof. dr Slobodan Apostolski, neurolog; Prof. dr Predrag Đorđević, endokrinolog; Prof. dr Sava Mićić, urolog; Doc. dr sci med Tihomir Mihajlović, radiolog i mnogi drugi ).

Pored toga, privatna praksa raspolaže najsavremenijom medicinskom opremom – od ukupno 45 magnetnih rezonanci u zemlji, 23 je u privatnom sektoru, a 22 u državnim bolnicama. Procenjuje se da je  jedna četvrtina svih skenera u zemlji u privatnim zdravstvenim ustanovama.

Prema podacima Agencije za privredne registre u Srbiji ima oko 1.200 privatnih zdravstvenih ustanova, a podaci Svetske zdravstvene organizacije kažu da se u njima potroši oko 38 odsto celokupnog novca za zdravstvene usluge. U privatnoj praksi stalno je zaposleno 3.732 lekara, što je jedna desetina ukupnog broja lekara u Srbiji. Ukoliko se tom broju dodaju i medicinske sestre, procenjuje se da u privatnom sektoru radi najmanje 10.000 zdravstvenih radnika i značajan broj nemedicinskog osoblja.

Privatni pružaoci zdravstvenih usluga se od samog početka obavljanja svoje delatnosti pre dvadeset godina suočavaju sa brojnim problemima, kao što su neregulisano tržište i nejasni i zastareli propisi i problematični krovni zakoni. Zato Asocijacija radi na uspostavljanju partnerstva sa svima koji mogu da doprinesu ostvarivanju njenih ciljeva i boljoj zdravstvenoj zaštiti gradjana Srbije: osiguravajućim kućama, bankama, stručnjacima iz oblasti prava koji prate pravne i finansijske propise, državnim strukturama u cilju učestvovanja u javnim debatama i diskusijama predloga zakonskih rešenja, EU i drugim relevantnim partnerima.

Asocijacija je članica grupe za pregovaranje o EU poglavljima vezanim za zdravstvo, uspostavila je partnerstvo sa Privrednom komorom Srbije, Komorom zdravstvenih ustanova Srbije, Američkom privrednom komorom, a na medjuarodnom planu član je  refrentntih evropskih udruženja: HOPE – Evropske federacije bolnica  (www.hope.be)  i EUPH – Evropske unije privatnih bolnica  (www.uehp.eu)

Osnivači Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije su: Belmedic, Medigroup, DC Hram, Medicinski sistem Beograd, DZ Vizim, DC Zemun, Euromedic, MD Poliklinika, Milmedic, Oculus, Perinatal, Ultrazvuk, Diona, Uromedica, Genesis, Fresenius Medical Care i Farmanea.

Preuzmite dokument O Asocijaciji

Vesti

Održan sastanak iz oblasti oftalmologije

Drugi po redu sastanak po specijalnostima koji ima za cilj da se ustanove nelogičnosti i zastarele odredbe Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti održan je danas u prostorijama Asocijacje u Čingrijinoj 18 na temu…

Održan sastanak iz specijalnosti ORL

Jedan od prioriteta za normalno funkcionisanje privatnog zdravstvenog sektora jesu izmene Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti, budući da on u sadašnjem obliku sadrži niz nelogičnosti. Kako je odlučeno na sastanku…