Adresa: Čingrijina 18, Beograd
E-mail: sekretarijat@privatnapraksa.org
Telefon: +381 11 3806 109
Fax: +381 11 2405 846
 
Matični broj: 28117850
PIB: 108130226
Br. računa :330-0000004013538-85