Asocijacija postala deo evropske porodice nacionalnih udruženja

27. februar 2015. Odlukom Skupštine Evropske federacije privatnih bolnica, Asocijacija je 27. februara u Parizu i zvanično primljena u članstvo u ovom udruženju koje okuplja  nacionalna udruženja privatnih pružalaca zdravstvenih usluga.

Delegacija Asocijacije Privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi- član Upravnog  odbora dr Nenad Zlatarić i Sekretarijat – dr Predrag Stojičić i mr ph Dejana Ranković –  boravila je krajem februara u Parizu, gde je na Skupštini  Evropske federacije privatnih bolnica (EUPH) jednoglasno usvojila članstvo Asocijacije u ovom udruženju. EUPH, koja ima sedište u Briselu, okuplja reprezentativne nacionalna udruženja privatnih bolnica: Austrije, Belgije, Bugarske, Češke, Francuske, Nemačke, Grčke, Madjarske, Italije, Irske, Poljske, Porugalije, Monaka, Španije i Švajcarske, sada i Srbije, i  zastupa interese privatnog zdravstvenog sektora i na nivou EVropske unije i na nacionalnim nivoima. Za svoje članove predstavlja platformu za razmenu znanja i iskustva, ali i za unapredjenje poslovanja kroz saradnju samih bolnica.

Jedan od prioriteta EUPH će u ovoj godini biti izrada Lične karte privatnog zdravstvenog sektora u Evropi, tzv, Factbook koji će dati tačne podatke o kapacitetima i potencijalima koji stoje na raspolaganju za partnerstvo sa javnim sektorom, što je potpuno u skladu sa svetskim trendovima promena u pružanju zdravstvene usluge u cilju povećanja efikasnosti i smanjenja troškova.

Istorija EUHP počinje 1971. godine , od kada se razvijala prvo u zemljama koje su već imale razvijen privatni sektor, a potom je postal otvorena i za zemlje van Eveopske unije. Kao federacija nacionalnih udruženja usmerena je na zaštitu nezavisnih bolnica u celoj Evropi , i poziva na jedinstvo, kvalitet i održivost zdravstvenih sistema kroz konkurentan izbor između javnih i privatnih pružalaca zdravstvenih usluga, kroz primenu  evropski h standarda i propisa.  Sekretarijat EUPH je akreditovan u EVropskom parlamentu, čime je omogućen direktan pristup donosiocima odluka, ali i prisustvo na izvoru informacija koje mogu da utiču na poboljšanje položaja privatnog zdravstvenog sektora.

Kao reprezentativni predstavnik privatnog zdravstvenog sektora u Srbiji, Asocijacija će kroz članstvo u EUPH biti tačka kontakta sa svim nacionalnim evropskim Asocijacijama, ali i sa svim njihovim članovima, privatnim bolnicama i drugim pružaocima zdravstvenih usluga, a kroz briselski Sekretarijat direktno na izvoru informacija koje mogu da utiču na poboljšanje položaja naših članova.

DSC_0561 DSC_0641

Saradnja sa evropskim udruženjima

19. decembar 2014. Od samog osnivanja Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije odredila je kao jedan od svojim prioriteta i medjunarodnu saradnju sa sličnim udruženjima u Evropi i svetu. Nakon pristuanja HOPE-u u novembru ove godine, Asocijacija je u Milanu, 19. decembra 2014. prisustvovala sastanku Borda direktora Evropske federacije privatnih bolnica (EUPH). Asocijaciju su u Milanu predstavljali dr Jasmina Knežević, Belmedic, Marija Rabrenović, Medigroup, i dr Predrag Stojičić u ime Sekretarijata, koji su učesnike sastanka upoznali sa cijevima i misijom Asocijacije, privatnim zdravstvenim sektorom u Srbiji i problemima sa kojima se on suočava.

EUPH okuplja 17 nacionalnih Asocijacija privatnih bolnica širom Evrope, sa ciljem da brani i zastupa njihove interese, kao i da zajedno radi na generisanju političkih i ekonomskih uslova za privatno zdravstvo. Prioritet EUPH  je da promoviše kvalitetnu zdravstvenu zaštitu koja je fokusirana na pacijenta, kroz koordinaciju inicijativa za spostavljanje nezavisnih zdravstvenih ustanova na zajedničkom tržištu i poboljšanje uslova za učešće nezavisnih bolnica u javno privatnim partnerstvima.

Na sastanku kojim je predsedavao dr Erich Sieber, predsednik EUPH je potvrdjeno da je EUPH medju naznačajnijim partnerima  Asocijacije na medjunarodnom planu, sa kojim će biti razmenjena znanja i iskustva u načinima integracje javnog i privatnog zdravstva i najboljim prakasama u upravljanju u privatnom sektoru.

Članstvo Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije u EUPH biće i zvanično verifikovano na njihovoj Skupštini, koja će se održati 27. februara 2015. u Parizu.

S leva na desno: dr Jasmina Knežević, dr Erich Sieber, Marija Rabrenović, dr Predrag Stojičić

S leva na desno: dr Jasmina Knežević, dr Erich Sieber, Marija Rabrenović, dr Predrag Stojičić

Predstavljanje Asocijacije na sastanku Borda direktora EUPH u Milanu

Predstavljanje Asocijacije na sastanku Borda direktora EUPH u Milanu

Click here to add your own text