Od ponedeljka, 23. juna 2014. godine za članove Asocijacije obezbedjena je pomoć u vezi sa primenom i sprovodjenjem propisa koji se tiču poslovanja zdravstvenih ustanova i privatnih praksi, tumačenjem propisa, dolaska inspekcija i ostalih problema koji  otežavaju i ometaju obavljanje posla.

Članovi mogu dobiti konsultacije svakog radnog dana od 09.00 do 11.00 časova na telefon 011 3806 109 ili na mejl komora.pzus@gmail.com.

Na pitanja će odgovarati dr Dana Mihajlović, koja ima dugogodišnje iskustvo u ovim oblastima i koja će sa članovima raditi i posredovati u rešavanju problema.

Usluga je besplatna za sve članove Asocijacije