Sekretarijat Asocijacije do sada održao sastanke u 14 okruga u Srbiji

U nastavku aktivnosti mobilizacije članstva i unapredjenja reprezentativnosti Asocijacije, Sekretarijat je na osnovu preporuka članica osim  Beograda, održao sastanke i sa predstavnicima privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi u još 13 okruga u Srbiji (obeleženo na mapi). Preliminarni zaključak je da se bez obzira na veličinu ili specijalnost, pružaoci zdravstvenih usluga na celoj teritoriji Srbije suočavaju sa sličnim problemima odnosno da geografski nema ni otežavajućih ni olakšavajućih okolnosti.

U cilju kontaktiranja što većeg broja reprezentativnih ustanova i praksi, Sekretraijat najlepše moli sve članice da na mejl komora.pzus@gmail.com ili na telefon 011 3906 109 pošalju svoje preporuke zdravstvenih ustanova i privatnih praksi van Beograda koje do sada nisu bile uključene, a za koje se smatra da bi trebalo kontaktirati i upoznati sa radom i ciljevima Asocijacije

Mapa dosadašnjih članoca Asocijacije