U okviru svoje strategije za jačanje konkurentnosti, EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj) nudi pomoć malim i srednjim preduzećima u Srbiji kroz svoj program SBS (Small Business Support) tako što učestvuje u finansiranju projekata koji se odnose na usvajanje standarda kvaliteta, poboljšanje korporativnog upravljanja, lanaca nabavke, marketinške i operativne efikasnosti u različitim sektorima i sl.

Ako mislite da vaša zdravstvena ustanova/privatna praksa može imati koristi od određenog tipa znanja – na primer tehničko znanje za izgradnju sajta ili želite da uvede sistem upravljanja kvalitetom koji će zadovoljiti ISO standard, možete od EBRD-a tražiti pomoć koja obično uključuje rad sa kvalifikovanim lokalnim konsultantima u sledećim oblastima:

  • Strategija
  • Marketing
  • Organizacija
  • Operacije
  • Tehnologija
  • Inženjerska rešenja
  • Upravljanje kvalitetom
  • Finansijski menadžment
  • Energetska efikasnost i zaštita životne sredine

Prvi korak je da kontaktirate EBRD, odnosno potrebno je da se zdravstvena ustanova /privatna praksa prijave u bazu EBRDa i posalju obrazlozenje projekta sa detaljima. Kada definišete svoje potrebe, EBRD takodje može da pomogne da proverite da li je to zaista vaš prioritet, na primer da li vam je umesto marketinške strategije zapravo potrebnije efikasnije upravljanje ljudskim resursima.

Nakon toga EBRD donosi zvaničnu odluku da li ce podrzati vaš projekat i sa kolikom procentom će EBRD pokriti deo troškova angažovanja konsultanata. Obično je to do 75 posto u zavisnosti od veličine, lokacije i vrste saveta koji vam treba.

Zatim ćete odabrati eksperta/konsultanta, iz EBRD baze. Ukoliko želite da to bude ekspert sa kojim ste već radili, biće neophoodno da se i on/ona registruje u EBRD bazi.

Projekti traju četiri do šest meseci.

Aplikacije se popunjavaju na engleskom jeziku, a ukoliko vam je potrebna pomoć i dodatna podrška u pripremi projekta i/ili aplikacije, Sekretarijat vam stoji na raspolaganju.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti kancelariji EBRD u Srbiji:

European Bank for Reconstruction and Development

Small Business Support Team

Blue centre, Spanskih boraca 3, B1, 6th floor

1070 Novi Beograd, Serbia

Tel: +381 11 2120642

Fax: +381 11 2120713

Email:knowhowserbia@ebrd.com