U Varšavi je 1. i 2. juna održana HOPE (European Hospital and Healthcare Federation) konferencija koja je okupila preko 300 učesnika, medju kojima su bili nacionalni guverneri, nacionalni koordinatori i  drugi učesnici razmene u bolnicama.

Srbiju su na ovom sastanku predstavljali prof. dr Georgios Konstantinidis, Direktor Komore zdravstvenih ustanova Srbije i mr ph. Dejana Ranković, u ime Sekretarijata Asocijacije.

Konferencija je započeta sastankom Guvernera, na kome se Asocijacija predstavila  kao kandidat a potom je njeno članstvo jednoglasno usvojeno .

U nastavku su predstavljeni zdravstveni sistemi svake zemlje ponaodsob, i izazovi sa kojim se svaka od njih suočava. U velikom broju zemalja Evropske unije u toku su značajne reforme postojećih zdravstvenih sistema, a većinu njih obeležava jačanje primarne zdravstvene zaštite i angažovanje stanovništva u preventivnim aktivnostima.

Pored toga, širom Evrope u zdravstvu, kao i u drugim oblastima, postoji konstantan pritisak da se štedi, odnosno insistira se na povećanju efikasnosti bez povećanja troškova.

HOPE je internacionalna neprofitna organizacija koja je osnovana 1966. godine i okuplja 35 nacionalnih asocijacija državnih i privatnih bolnica, sa misijom da unapredi zdravlja svih gradjana Evrope i uvede najviše standarde u pružanju zdravstvenih usluga. Asocijacija je ovim članstvom dobila značajnog partnera u procesu integracije privatnog zdravstva u Srbiji, i neprocenjivog savetnika u vezi sa iskustvima i zdravstvenim sistemima zemalja Evropske unije.