Beograd, 3. februar 2016. Danas je,  na poziv Ministarstva zdravlja, u Palati federacije održan sastanak kome su prisustvovali  Ministar zdravlja Ass. dr Zlatibor Lončar i predstavnici Izvršnog odbora Asocijacije  privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije.

U svom uvodnom obraćanju, Ministar Lončar je izjavio:

“ Ministarstvo je napravilo veliki zaokret u posmatranju i saradnji sa privatnim sektorom. Dosadašnja saradnja sa Asocijacijom na teme priznavanja nalaza, podrške svih zdravstvenih komora, , učešće u pisanju izmena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti, promena u odnosu inspekcije prema privatnom zdravstvenom sektoru, učešće u radu na tribinama  –  sve to pokazuje da je ministarstvo u potpunosti na isti način počelo da tretira i privatni kao javni sektor .

Neophodno je da, u  sledećim koracima , kroz posebnu  Radnu grupu, dodjemo do najboljih predloga sistema integracije privatnog zdravstvenog sektora i to analizom drugih zdravstvenih sistema i sistema osiguranja i finansiranja. Posebno stavljamo akcenat da neće biti raznih ad hoc rešenja favorizovanja stranih velikih sistema , što je u regionu značajno urušilo zdravstvene sisteme i da cemo se truditi da prvenstveno uložimo i damo prednost domaćem privatnom zdravstvenom sektoru .”

Ministar  je potom naveo i šta će biti osnov za prve korake integracije: izrada informacionog sistema, izrada ekonomskog  osnova za utvrdjivanje cena zdravstvenih usluga , definisanje plana mreže –odnosno količine i vrste potrebnih zdravstvenih usluga , kao i konsultacije sa Ministarstvom finansija kako obezbediti sredstva za finansiranje privatnog sektora, odnosno kako mobilisati “out of pocket” sredstva kojima se trenutno finansira privatno zdravstvo.

“Ono što mogu odmah da najavim je da će biti upućeni pozivi za potpisivanje ugovora privatnim oftalmološkim klinikama koje se bave operacijama katarakte i ginekološkim klinikama koje rade vantelesnu oplodnju”.

Prema rečima ministra, vremenom će se broj privatnih ustanova sa kojima će se potpisivati ugovori povećavati, a prioritet će biti one usluge za koje postoje liste čekanja. On je takodje  istakao važnost uspostavljanja jedinstvenog sistema, kako bi se došlo do potpunih podataka o radu i uslugama koje pružaju privatne klinike i ordinacije i ukazao da ministarstvo mora da garantuje za kvalitet i profesionalnost privatnih klinika na kojima će se te usluge obavljati, pa zbog toga proces traje nešto duže.

Predstavnici  Asocijacije su potom Ministru Lončaru predstavili rezultate projekta “Lična karta privatnog zdravstvenog sektora, koji je imao za cilj da evidenciju svih zdravstvenih ustanova/privatnih praksi i popis njihovih kapaciteta:

Ukupan broj privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi je 1342; od toga, njih 112 (8.34%) su veći zdravstveni sistemi (opšta/specijalna bolnica, dom zdravlja isl.) dok  njih 1230 (91.65%)  posluje kao ordinacija ili poliklinika. Najzastupljenije oblasti medicine u privatnom zdravstveom sektoru su ginekologija i interna medicina, a zatim slede oftalmologija, opšta medicina i pedijatrija. Ukupno privatno zdravstvo je najzastupljenije u Beogradu (40,4%), dok ih je najmanje u istočnoj i južnoj Srbiji (16.4%).  Ako pogledmao samo veće zdravstvene sisteme, njih 64,3 % je u Beogradu. U privatnom, i samo u privatnom sektoru je zaposleno 4000 lekara, a ukupan broj zaposlenih u privatnom zdravstvenom sektoru je oko 10 hiljada.

Za potrebe istraživanja je korišćen namenski upitnik koji je popunilo 558 zdravstvenih ustanova/privatnih praksi (42% od broja). Medjutim, značajan je podatak da je upitnik popunio najveći broj većih zdravstvenih sistema, u kojima se pruža i najveći broj usluga.

Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova je potom predala izveštaj Ministru Lončaru, koji je napomenuo da če spisak zdravstvenih ustanova i privatnih praksi koje su popunile upitnik i time pokazale otvorenost i nameru da se integrišu u zdravstveni sistem biti objavljen na sajtu Ministarstva zdravlja.

Na kraju sastanka svečano je potpisan Memorandum o saradnji.