Četvrta skupština Asocijacije, 28. oktobar 2017.

Treća skupština Asocijacije, 22. oktobar 2016.

Osnivačka skupština

Hotel Metropol, septembar 2014.

Sastanak inicijativnog odbora

Privredna komora Srbije, maj 2014

 • Naša misija

  Integracija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi u zdravstveni sistem Srbije, poštujući najviše etičke i profesionalne standarde, a uz cilju bolje i racionalnije zdravstvene zaštite u najboljem interesu zdravlja svih građana

 • Dugoročni cilj

  udruživanja privatnih pružalaca zdravstvenih usluga je prepoznavanje privatnog zdravstvenog sektora u Srbiji kao ravnopravnog – na stručnom, funkcionalnom i administrativnom nivou. To podrazumeva izjednačavanje zdravstvenih radnika u državnom i privatnom sektoru i da privatni zdravstveni sektor bude integralni, funkcionalni deo sistema zdravstvene zaštite u Srbiji.

Pohvaljujem jedinstven, jasan, precizan i jasno definisan zajednicki nastup privatnog sektora kroz Asocijaciju po pitanjima saradnje sa RFZO

dr Verica Lazić, Direktor RFZO

Ističemo značaj okupljanaja svih zdravstvenih stuka u okviru Asocijacije, što je značajno olakšalo i unapredilo kvalitet saradnje kompletnog privatnog zdravstvenog sektora svim činiocima zdravstvenog sistema Republike Srbije

Prof. dr Gradimir Dragutinović, Zdravstveni savet Srbije

Želimo da saradjujemo i naša vrata su Asocijaciji uvek otvorena

Prim. dr Zoran Panajotović, Pomoćnik ministra, Sektor za inspekcijske poslove Ministarstva zdravlja

Asocijacija je uspela da, u svim institicujama i od strane svih partnera, bude prepoznata po svojoj fokusiranost na ciljeve, analitičnosti u radu, efikasnosti i kvalitetu

dr Milan Dinić, Direktor Lekarske komore Srbije

Planovi Asocijacije da izrade preciznu evidenciju svih zdravstvenih ustanova, broja zaposlenih, broja zdravstvenih usluga koje pružaju, kojim prostorom i opremom raspolažu, predstavljalo bi kvalitetan doprinos u sagledavanju precizne slike privatnog zdravstva u Srbiji.

Ass. dr Zlatibor LončarMinistar zdravlja Republike Srbije

Mi zastupamo i privatni sektor, pa tako i zdravstveni, i želimo da on bude integralni deo zdravstvenog sistema u Srbiji.

Marko ČadežPredsednik Privredne komore Srbije

Lekarska Komora je svesna da postoje mnogi problemi i u državnom i u privatnom zdravstvu, ali nam je zajednički cilj da gradjani ponovo veruju u zdravstveni sistem u Srbiji, bez obzira na to o kojoj se svojini radi.

Dr Jadranka RavićPredsednica Skupštine Lekarske komore Srbije

Tržište u Srbiji postaje konkurentno na novi način: privatnom zdravstvenom sektoru nije više konkurent samo država.

dr Jasmina KneževićPredsednica Etičkog odbora Asocijacije

Puno više imamo zajedničkih interesa i problema nego onoga što nas razdvaja, i mi smo kao Komora dali podršku Asocijaciji.

prof. dr Georgios KonstantinidisKomora državnih zdravstvenih ustanova

Neophodna je i precizna evidencija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi u Srbiji, kako bi se konačno utvrdilo koliki potencijal postoji u tom sektoru.

Dejan DragutinovicPredsednik Asocijacije

Nijedna pojedinačna zdravstvena ustanova ne može imati tu snagu i uticaj kao što može imati jedno udruženje.

Maja PiščevićIzvršni direktor Američke privredne komore

Ministarstvo zdravlja je spremno da pomogne u stvarima koje najviše muče privatni sektor, poput izmene i dopune pravilnika koji nisu usklađeni sa trenutnom situacijom.

Ass. dr Zlatibor LončarMInistar zdravlja Republike Srbije

Buduća saradnja naše Komore i vaše Asocijacije treba da bude evolucija, a ne revolucija u rešavanju problema u zdravstvu.

prof. dr Georgios KonstantinidisKomora državnih zdravstvenih ustanova

Do sada postignuti, pojedinačni rezultati u partnerstvu sa državom (vantelesna oplodnja, dijaliza) dali su rezultate ali nemaju sistemski značaj za sektor.

dr Miodrag StanićČlan Izvršnog odbora Asocijacije

Iz perspektive manjih privrednih subjekata i privatnih praksi prioritet je kroz Asocijaciju rešavati, jedan po jedan, manje probleme kao što su nemogućnost propisivanja bolovanja i recepata, uvažavanje mišljenja lekara.

dr Dragana MilutinovićPredsednica Skupštine Asocijacije

Zbog sadržaja rada, a pre svega zbog usvajanja novih bezbednih zdravstvenih tehnologija neophodno je omogućiti da se pacijenti u Poliklinici leče i kroz dnevnu bolnicu.

Sa sastanka iz oblasti ORL

POGODNOSTI ZA ČLANOVE

 • Identifikacija problema na nivou sektora i učestvovanje u kreiranju politika kroz jedinstven pristup zvaničnim institucijama
 • Poboljšanje poslovanja kroz zajednički pristup bankama i osiguravačima
 • Razmena informacija i saradnja sa sličnim zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama u zemlji i regionu i njihovim udruženjima
 • Konsultacije sa drugim zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama, u različitim specijalnostima po pitanju tumačenja i primene propisa
 • Besplatna pravna i administrativna pomoć
 • Besplatne KME (online testovi, kursevi, simpozijumi)

Stav LKS: mišljenja i nalazi lekara u privatnom sektoru

Lekarska komora Srbije zauzela je u julu ove godine, nakon sastanka sa predstavnicima Asocijacije, zauzela zvaničan stav povodom priznavanja mišljena i nalaza lekara u privatnom sektoru, koji je objavljen na sajtu LKS koji glasi:

“Podsećamo da nalazi i mišljenja svih licenciranih lekara u Srbiji imaju jednaku validnost, bez obzira na to da li rade u privatnom ili javnom sektoru. Osnovno je pravo lekara – pravo na slobodnu procenu, a drugo mišljenje lekara se prema važećim propisima inicira ili na zahtev pacijenta ili ukoliko ga sam lekar zatraži od drugog lekara.
Takođe, podsećamo da ukoliko se izabrani lekar, ili bilo koji drugi lekar, ne slaže sa nalazom svog kolege odnosno specijaliste, o tome mora dati pismeno obrazloženje pacijentu koji će potom obavestiti svog lekara, odnosno specijalistu.”

Isto obaveštenje je Komora zdravstvenih ustanova Srbije dostavila direktorima svih državnih zdravstvenih ustanova.

Pravna pomoć

Članovi Asocijacije mogu dobiti pomoć u vezi sa primenom i sprovodjenjem propisa koji se tiču poslovanja zdravstvenih ustanova i privatnih praksi, tumačenjem propisa, dolaska inspekcija i ostalih problema koji vam otežavaju i ometaju obavljanje posla.

Konsultacije možete dobiti svakog radnog dana od 09.00 do 11.00 časova na telefon 011 3806 109 ili možete poslati mejl na sekretarijat@privatnapraksa.org.