Jedan od prioriteta za normalno funkcionisanje privatnog zdravstvenog sektora jesu izmene Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti, budući da on u sadašnjem obliku sadrži niz nelogičnosti. Kako je odlučeno na sastanku Inicijativnog odbora u maju, Sekretarijat je započeo konsultativni proces, tako što je na osnovu intervjua definisao specijalnosti u kojima je prioritetno rešavati probleme sa kojima se privatni pružaoci zdravstvenih usluga suočavaju. To su: otorinolaringologija, oftalmologija, ginekologija, fizikalna medicina, interna medicina, pedijatrija i neuropsihijatrija.

U prostorijama Asocijacije u Čingrijinoj 18 u Beogradu danas je održan sastanak članica kojima je specijalost otorinolaringologija, sa ciljem da se ustanove neogičnosti i problemi sa propisima u pogledu prostora, opreme, kadra i organizacije zdravstvene službe, zatim secifičnosti ove specijalizacije u vezi sa medicinskom dokumentacijom, sanitarnim nadzorom, protivpožarnom zaštitom i sl.

Učesnici su takodje razgovarali o saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, Lekarskom komorom Srbije, raznim udruženjima, i o uključivanju u stručna i upravljačka u tela u zdravstvenom sistemu.

Od ponedeljka, 23. juna 2014. godine za članove Asocijacije obezbedjena je pomoć u vezi sa primenom i sprovodjenjem propisa koji se tiču poslovanja zdravstvenih ustanova i privatnih praksi, tumačenjem propisa, dolaska inspekcija i ostalih problema koji  otežavaju i ometaju obavljanje posla.

Članovi mogu dobiti konsultacije svakog radnog dana od 09.00 do 11.00 časova na telefon 011 3806 109 ili na mejl komora.pzus@gmail.com.

Na pitanja će odgovarati dr Dana Mihajlović, koja ima dugogodišnje iskustvo u ovim oblastima i koja će sa članovima raditi i posredovati u rešavanju problema.

Usluga je besplatna za sve članove Asocijacije

U nastavku formiranja strukture Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi, i odredjivanju oblasti u kojima će ona delovati, u utorak, 20. maja u Privrednoj komori Srbije održan je sastanak na kome je prisustvovalo 26 predstavnika privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi kao i partnera sa kojima će Asocijacija saradjivati.
Iz perspektive svojih ustanova, o značaju udruživanja u Asocijaciju i trenutnom poslovnom okruženju govorili su r Jasmina Knežević (BelMedic), dr Dragana Milutinovic (Poliklinika MD), Predrag Bjeletić (predsednik Grupacije izvoznika, uvoznika i distributera medicinskih sredstava PKS ), Dejan Dragutinovic (Dijagnostički centar Hram ), dr Miodrag Stanić, (Medicinski sistem Beograd) i Marija Rabrenović, Mediguroup.Naglašeno je da bi vlasnici privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi trebalo da se što pre pripreme za momenat kada će se donositi političke odluke koje se na njih odnose, i kroz Asocijaciju ponuditi državi adekvatnog i reprezentativnog sagovornika po svim pitanjima u toj oblasti. Pojedinačne inicijative i vaninstitucionalni politički pritisci nisu ni do sada doneli dobar rezultat za privatni zdravstveni sektor. Osim toga, Ascocijacija će uspostaviti partnerstva sa svima koji mogu da doprinesu ostvarivanju njenih ciljeva: tu spadaju osiguranja, banke, pravnici i stručnjaci koji će pratiti pravne i finansijske propise, državne strukture u cilju učestvovanja u javnim debatama i diskusijama predloga zakonskih rešenja, EU i drugi relevantni partneri; oni sa kojima može i organizovati seminare, sastanke, odlaske na stručne skupove.
Newsletter #2 – Održan sastanak Inicijativnog odbora Asocijacije