Od samog osnivanja Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije odredila je kao jedan od svojim prioriteta i medjunarodnu saradnju sa sličnim udruženjima u Evropi i svetu. Nakon pristuanja HOPE-u u novembru ove godine, Asocijacija je u Milanu, 19. decembra 2014. prisustvovala sastanku Borda direktora Evropske federacije privatnih bolnica (EUPH). Asocijaciju su u Milanu predstavljali dr Jasmina Knežević, Belmedic, Marija Rabrenović, Medigroup, i dr Predrag Stojičić u ime Sekretarijata, koji su učesnike sastanka upoznali sa cijevima i misijom Asocijacije, privatnim zdravstvenim sektorom u Srbiji i problemima sa kojima se on suočava.

EUPH okuplja 17 nacionalnih Asocijacija privatnih bolnica širom Evrope, sa ciljem da brani i zastupa njihove interese, kao i da zajedno radi na generisanju političkih i ekonomskih uslova za privatno zdravstvo. Prioritet EUPH  je da promoviše kvalitetnu zdravstvenu zaštitu koja je fokusirana na pacijenta, kroz koordinaciju inicijativa za spostavljanje nezavisnih zdravstvenih ustanova na zajedničkom tržištu i poboljšanje uslova za učešće nezavisnih bolnica u javno privatnim partnerstvima.

Na sastanku kojim je predsedavao dr Erich Sieber, predsednik EUPH je potvrdjeno da je EUPH medju naznačajnijim partnerima  Asocijacije na medjunarodnom planu, sa kojim će biti razmenjena znanja i iskustva u načinima integracje javnog i privatnog zdravstva i najboljim prakasama u upravljanju u privatnom sektoru.

Članstvo Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije u EUPH biće i zvanično verifikovano na njihovoj Skupštini, koja će se održati 27. februara 2015. u Parizu.

Predstavljanje Asocijacije na sastanku Borda direktora EUPH u Milanu

Predstavljanje Asocijacije na sastanku Borda direktora EUPH u Milanu

S leva na desno: dr Jasmina Knežević, dr Erich Sieber, Marija Rabrenović, dr Predrag Stojičić

S leva na desno: dr Jasmina Knežević, dr Erich Sieber, Marija Rabrenović, dr Predrag Stojičić