U Beogradu je 7. oktobra 2015. godine održan akreditovan medicinski simpozijum „Novine u dijabetologiji“, prvi skup ovakve vrste koji je organizovala Asocijacija privatnih zdravstenih ustanova i privatnih praksi Srbije.

Asocijacija je okupila grupu renomiranih stručnjaka iz ove oblasti koji danas rade isključivo u privatnoj praksi, i o ovoj značajnoj temi svoja predavanja su održali:

 1. Akademik prof.dr Predrag Đorđević: “Današnje mogućnosti prevencije tipa 2 Dijabetes melitusa-naša iskustva i Evropski projekti”
 2. doc. dr Nevenka Raketić: “Gojaznost kod predškolske i školske dece-početak rizika za pojavu tipa 2 Dijabetes melitusa”
 3. prof. dr Jovan Peruničić: “Specifičnosti lečenja akutnog koronarnog sindroma u dijabetičara”
 4. prof. dr Slobodan Apostolski: “Dijabetesna neuropatija – nove mogućosti lečenja”
 5. prof. dr Olga Popović Mladenović: “Rehabilitacija dijabetičara sa polineuropatijom”
 6. prof. dr Anka Stanojević Paović: “Dijabetesna retinopatija-značaj pravovremene dijagnoze i intervencije”
 7. prof. dr Sava Mićić: “Erektilna disfunkcija u dijabetesu”
 8. Primarijus dr Ljiljana Milivojević: “Depresija i Diabetes mellitus tip 2”

Predavanja i obrađene teme podstakle su konstruktivnu  raspravu među učesnicima koja je rezultirala formiranjem predloga i zaključaka za unapređenje i delovanje privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi u ovoj oblasti. Učesnici simpozijuma vide Asocijaciju kao značajnog i važnog aktera koja svojom aktivnom ulogom može da doprinese podizanju svesti u prevenciji lečenja dijabetesa i stoga su definisali sledeće preporuke:

 1. da Sekretarijat Asocijacije pošalje svim zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama tabelu za procenu rizika od dijabetesa i liflet o proceni rizika od dijabetesa kod gojazne dece.
 2. Asocijacija u saradnji sa Regionalnom lekarskom komorom Beograda i Odborom za primarnu zdravstvenu zaštitu treba da formuliše predlog za organizovanje programa prevencije Diabetes melitus-a kod dece koji će uputiti Sekretarijatu zdravlja Beograda i Ministarstvu zdravlja.
 3. Raditi na uvođenju zdravstvenog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama jer to predstavlja osnovu za prevenciju gojaznosti kod dece i adolescenata kao i za kasnije spečavanje ostalih komplikacija. Takođe neophodno je u tu svrhu organizovati edukaciju edukatora.