Odlukom Skupštine Evropske federacije privatnih bolnica, Asocijacija je 27. februara u Parizu i zvanično primljena u članstvo u ovom udruženju koje okuplja  reprezentativna nacionalna udruženja privatnih pružalaca zdravstvenih usluga.

Delegacija Asocijacije Privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi- član Upravnog  odbora dr Nenad Zlatarić i Sekretarijat – dr Predrag Stojičić i mr ph Dejana Ranković –  boravila je krajem februara u Parizu, gde je na Skupštini  Evropske federacije privatnih bolnica (EUPH) jednoglasno usvojila članstvo Asocijacije u ovom udruženju. EUPH, koja ima sedište u Briselu, okuplja reprezentativne nacionalna udruženja privatnih bolnica: Austrije, Belgije, Bugarske, Češke, Francuske, Nemačke, Grčke, Madjarske, Italije, Irske, Poljske, Porugalije, Monaka, Španije i Švajcarske, sada i Srbije, i  zastupa interese privatnog zdravstvenog sektora i na nivou EVropske unije i na nacionalnim nivoima. Za svoje članove predstavlja platformu za razmenu znanja i iskustva, ali i za unapredjenje poslovanja kroz saradnju samih bolnica.

Jedan od prioriteta EUPH će u ovoj godini biti izrada Lične karte privatnog zdravstvenog sektora u Evropi, tzv, Factbook koji će dati tačne podatke o kapacitetima i potencijalima koji stoje na raspolaganju za partnerstvo sa javnim sektorom, što je potpuno u skladu sa svetskim trendovima promena u pružanju zdravstvene usluge u cilju povećanja efikasnosti i smanjenja troškova.

DSC_0641 DSC_0561Istorija EUHP počinje 1971. godine , od kada se razvijala prvo u zemljama koje su već imale razvijen privatni sektor, a potom je postal otvorena i za zemlje van Eveopske unije. Kao federacija nacionalnih udruženja usmerena je na zaštitu nezavisnih bolnica u celoj Evropi , i poziva na jedinstvo, kvalitet i održivost zdravstvenih sistema kroz konkurentan izbor između javnih i privatnih pružalaca zdravstvenih usluga, kroz primenu  evropski h standarda i propisa.  Sekretarijat EUPH je akreditovan u EVropskom parlamentu, čime je omogućen direktan pristup donosiocima odluka, ali i prisustvo na izvoru informacija koje mogu da utiču na poboljšanje položaja privatnog zdravstvenog sektora.

Kao reprezentativni predstavnik privatnog zdravstvenog sektora u Srbiji, Asocijacija će kroz članstvo u EUPH biti tačka kontakta sa svim nacionalnim evropskim Asocijacijama, ali i sa svim njihovim članovima, privatnim bolnicama i drugim pružaocima zdravstvenih usluga, a kroz briselski Sekretarijat direktno na izvoru informacija koje mogu da utiču na poboljšanje položaja naših članova.