U Beogradu je 22. oktobra 2016. održana treća skupština Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije, koja je pored radnog imala i svečani deo na kome su podršku Asocijaciji dali njeni saradnici i gosti, a kao govornici su se obratili:  dr Verica Lazić, Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Prof. dr Gradimir Dragutinović, zamenik Predsednika Zdravstvenog saveta Srbije, Prim. dr Zoran Panajotović, Pomoćnik ministra, Sektor za inspekcijske poslove Ministarstva zdravlja, Ilaria Gianniko, Generalni sekretar Evropske unije privatnih bolnica, direktori i predstavnici svih zdravstvenih komora: Prof. Dr Vitomir Konstantinović, Direktor Stomatološke komore Srbije, Dr Jadranka Ravić Predsednica skupštine Lekarska komore Srbije, Dr Slavica Cimbajević, Direktor Komore biohemičara Srbije, Mr ph Svetlana Ristić član Zdravstvenog saveta ispred Farmaceutske komore Srbije, Radmila Ugrica, Direktor Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, zatim Damjana Damnjanović predsednik Saveza udružanja pacijenata Srbije, Dragan Morača ispred Komore zdravstvenih ustanova Srbije, kao i g. Evangelos Katsikis u ime grčke Asocijacije privatnih bolnica i g. Kostis Hatzigianakis u ime Athens Medical Group.

U svom uvodnom obraćanju, dr Verica Lazić je u ime RFZO naglasila: „Posebno je značajno okupljanje privatnog, privrednog zdravstvenog sektora u okviru Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije, što je umnogome olakšalo i poboljšalo kvalitet medjusobne saradnje. Pohvaljujem jedinstven, jasan, precizan i jasno definisan zajednicki nastup privatnog sektora kroz Asocijaciju po pitanjima saradnje sa RFZO. Prisustvo jednog reprezentativnog predstavnika značajno olakšava i pregovore i implementaciju ugovorenih usluga kao i pravljenje budućih planova saradnje.”

Prof. Gradimir Dragutinović je potom u ime Zdravstvenog Saveta Republike Srbije izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Medicinskim forumom i Asocijaciom privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije. „Posebno smo zadovoljni aktivnim učešćem Asocijacije u projektima Zdravstvenog saveta vezanih za unapređenje zdravstvnog sistema i zdravstvene zaštite građana republke Srbije. Takođe ističemo značaj okupljanaja svih zdravstvenih stuka u okviru Asocijacije – lekara, stomatologa, biohemičara i farmaceuta pod krovom Asocijacije, što je značajno olakšalo i unapredilo kvalitet saradnje kompletnog privatnog zdravstvenog sektora sa Zdravstvenim savetom  kao i ostalim činiocima zdravstvenog sistema Republike Srbije. Očekujemo u narednoj  godini još intenzivniju saradnju.“

Prim. dr Zoran Panajotović je skupu preneo podršku Ministarstva zdravlja i samog ministra radu Asocijacije. „Vi ste primetili značajan zaokret uu stavovima inspekcije prema privatnom zdravstvenom sektoru u poslednje dve godine; želimo da saradjujemo i naša vrata su vam uvek otvorena. Veoma nam je značajno što imamo Asocijaciju kao jednog reprezentativnog sagovornika za ceo privatni zdravstveni sektor i do sada smo sva pitanja na kojima smo radili  uspešno rešavali.

Dr Jadranka Ravić je u ime Lekarske komore Srbije naglasila: „Za vrlo kratko vreme od sve godine, vaša Asocijacija je uspela da, u svim institicujama i od strane svih partnera, bude prepoznata po svojoj fokusiranost na ciljeve, analitičnosti u radu, efikasnosti i kvalitetu.  Visoko kvalitetnim učešćem na svim skupovima i radnim grupama uspeli ste da efikasno i konstruktivno doprinesete procesu unapređenja celokupnog  zdravstva u Srbiji,  ali i da pokažete šta privatni kapital može da ponudi zdravstvenom sistemu i Srbiji u celini.”

Dejana Ranković, direktorka Asocijacije, se u ime svih članova Asocijacije zahvalila institucijama i udruženjima koje su predstavljalii govornici, ali i svim saradnicima i partnerima na dosadašnjoj podršci i saradnji:

Zahvaljujemo na saradnji Ministarstvu zdravlja,  sa kojim smo potpisali protokol o saradnji u februaru 2016, i koje nas je u potpunosti prepoznalo kao reprezentativnog predstavnika celokupnog privatnog zdravstvenog sektora  i ravnopravno  uključilo u aktuelne procese, pre svega u izradu novog zakona o zdravstvenoj zaštiti, uz podršku kolega iz Medicinskog foruma. Tokom našeg rada značajno je unapređen kvalitet saradnjesa RFZO i zahvaljujemo dr Verici Lazić i RFZO- u na otvorenoj saradnji i u nekom slučajevima po prvi put ostvarenju ugovaranja usluga sa privatnim zdravstvenim sektorom kao na primer za operacije katarakte. Zahvaljujemo na bezrezervnoj podršci lekarskoj, stomatološkoj, farmaceutskoj, komori biohemičara i komori medicinskihh sestara i zdravstvenih tehničara, na prepoznavanju značaja potpune integracije svih zdravstvenih činilaca privatnog sektora pod okriljem  Asocijacije zarad rešavanja pitanja koja se tiču privrede, a ne struke. Zahvaljujemo Privrednoj komori Srbije kao stalnom partneru Asocijacije i domaćinu Medicinskog foruma,  i pod čijim okriljem forum i danas radi; Agenciji za privredne registre, kojia je prepoznala potrebu i sa nama zajedno učestvovala na iznalaženju i izradi predloga zakonskih rešenja vezanih za registraciju i evidenciju privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi; NALED u i Ministarstvu državne uprave i lokalne sa kojima smo pokrenuli niz projekata; svim sponzorima našim partnerima, sa kojima naši članovi saradjuju u svom u svakodnevnom radu.”

Partneri treće skupštine Asocijacije bili su: Uniqa osiguranje, Generali osiguranje, Wiener Städtische osiguranje, Hemofarm,  Alpha Imaging, Amicus Srb., Athens medical group. Beolaser, MSF Pharm, MD Imaging, AB Trade, Gorenje.

vest

nem_0927nem_0932nem_0986