1. DC Zemun /Predrag Bjeletić
 2. DC Hram / Dejan Dragutinović
 3. Belmedic / dr Jasmina Knežević
 4. DZ Vizim /Marko Dinić
 5. MD Poliklinika / dr Dragana Milutinović
 6. Medigroup / Marija Rabrenovic
 7. MSB /dr Miodrag Stanić
 8. Specijalna bolnica DIONA / dr Violeta Skorobać Ašanin
 9. Euromedik / dr Nenad Zlatarić
 10. Biomedika/ Mr ph Mirjana Sarkić – za laboratorijsku dojagnostiku
 11. Centar za dentalnu estetiku i implantologiju /Dr Igor Ristić – za stomatologiju
 12. Farmalogist / Mr Ph Miomir Nikolić – za farmaciju