U Privrednoj komori Srbije je 10. marta 2015. godine održana druga Skupština Asocijacije, uz učešće gostiju, posmatrača i članova.

Skupštinu je otvorio predsednik Privredne komore Srbije, g. Marko Čadež, koji je naglasio da su srpskom zdravstvu potrebne bitne i velike promene, i da Asocijacija u Privrednoj komori ima partnera na ovom teškom putu. „Mi zastupamo i privatni sektor, pa tako i zdravstveni, i želimo da on bude integralni deo zdravstvenog sistema u Srbiji. Privatnom zdravstvenom sektoru je dugo trebalo da se samoorganizuje, mi pozdravljamo ovu inicijativu i PKS žei da vam pruži punu podršku.“

Skupu se zatim obratila dr Jadranka Ravić, predsednica Skupštine Lekarske komore Srbije, koja se osvrnula na profesionalne interse svih lekara. „Lekarska komora Srbije licencira i državne i privatne lekare pod istim uslovima, ali normalno je da privatni imaju dodatne probleme koji se dotiču privrede i zakonske regulative pod kojom posluju. Komora je svesna da postoje mnogi problemi i u državnom i u privatnom zdravstvu, ali nam je zajednički cilj da gradjani ponovo veruju u zdravstveni sistem u Srbiji, bez obzira na to o kojoj se svojini radi.“

U ime Komore zdravstvenih ustanova Srbije potom je govorio njen direktor, prof. dr Georgios Konstantinidis: „Konačno smo prevazišli tu dečiju bolest da su državni i privatni doktori neprijatelji. Kao institucija sa dugogodišnjim iskustvom u rukovodjenju, koja okuplja 350 državnih zdravstvenih ustanova mi želimo da budemo partneri  Asocijaciji, i smatramo da smo prirodni saveznici u unapredjenju celokupnog zdravstva u Srbiji“.

Zatim je govorila Maja Piščević, izvršna direktorka Američke privredne komore u Srbiji: „Samo osnivanje ovakve Asocijacije govori o zrelosti privatnog zdravstvenog sektora. Uz teškoće sa kojima se državno zdravstvo suočava, prirodno je upućen na već postojeći privatni sektor koji ima značajne kapacitete, i u  tom partnerstvu postoji prostor za velike uštede, i značajno povećanje efikasnosti.“

Prof. dr Slavenko Grgurević, direktor Unije poslodavaca Srbije pozdravio je skup i naglasio da je razvoj privatnog sektora jedan od prioriteta u daljem razvoju Srbije. „Standard koji je postignut u pružanju zdravstvene usluge u Srbiji je na evropskom nivou, i nema mnogo drugih sektora koji u tome mogu da mu konkurišu“.

dr Jasmina Knežević predsednica Etičkog odbora Asocijacije predstavila je potom kratku istoriju razvoja privatnog zdravstveniog sektor au Srbiji koji postoji već 25 godina. „Bez obzira na ishode prethodnih pokušaja udruživanja, sa velikim poštovanjem  spominjemo pionire razvoja privatnog zdravstva u Srbiji, kao što je to prva ordinacija dr Colića, ili dr Zorica Dinić, koja je sa impresivnom energijom zastupala naš sektor.“

Dr Dragana Milutinović, predsednica Skupština Asocijacije je zatim otvorila radni deo Skupština, na kome je najpre dr Predrag Stojičić i ume Sekretarijata Asocijacije predstavio dosadašnje rezultate: „Za manje od godinu dana, Asocijacija ima 275 članova, ustanova i praksi sa cele teritorije Srbije. Uspostavili smo unutrašnju administrativnaui upravljačku strukturu Asocijacije, imamo besplatne usluge za članstvo, podršku  Ministarstva zdravlja i partnerstva i u zemlji i u inostranstvu: sa Privrednom komorom Srbije, Američkom privrednom komorom, Komorom zdravstvenih ustanova, Unijom poslodavaca Srbije i članovi smo u u dve referentne medjunarodne organizacije: HOPE i Unijom evropskih privatnih bolnica.“

„U saglasnosti sa Ministarstvom zdravlja naš prvi zadatak je izrada Lične karte privatnog zdravstvenog sektora, koja je preduslov za početak dijaloga o integraciji u zdravstveni sistem. Naši preliminarni rezultati pokazuju da je daleko najveći broj privatnih zdravstvenih ustanva i praksi u Beogradu, gde je koncentrisan i najveći broj velikih zdravstvenih ustanova. Medjutim, Asocijacija ima članove iz skoro svih okruga u Srbiji, koji daju značajan doprinos poboljšanju zdravstvene zaštite gradjana„

Nakon toga su predstavljeni predlozi odluka za Skupštinu i posle diskusije usvojene predložene odluke: Odluka o osnivanju Saveta Asocijacijesa ciljem da se obezbedi doprinos proverenih eksperata i mišljenje donosilaca odluka  o vitalnim pitanjima, zatim Odluka o visini članarina za 2015. godinu, Odluka o izmenama statuta, kao i Odluka o dopuni članstva u Upravnom odboru.

StatutAsocijacije_10mart2015

Odluke Skupštine_10mart2015

 

S leva na desno: Maja Piščević, izvršna direktorka AMeričke privredne komore, dr Dragana Milutinović, predsednica Skupštine Asocijacije, dr Jasmina Knežević, predsednica Etičkog odbora Asocijacije, prof. dr Slaveno Grgurević, direktor Unije poslodavaca Srbije

S leva na desno: Maja Piščević, izvršna direktorka AMeričke privredne komore, dr Dragana Milutinović, predsednica Skupštine Asocijacije, dr Jasmina Knežević, predsednica Etičkog odbora Asocijacije, prof. dr Slaveno Grgurević, direktor Unije poslodavaca Srbije