Danas je u Privrednoj komori Srbije održava prva, konstitutivna sednica Odbora novog Udruženje PKS u čiji sastav je ušlo sedam grupacija koje su međusono povezane kroz zdravstvenu delatnost i već su postojale u okviru PKS, ali su organizaciono pripadale različitim udruženjima.

Na inicijativu privatnih pružalaca zdravstvenih usluga Upravi odbor PKS doneo je u martu 2015. odluku o osnivanju novog Udruženja, u čiji sastav su ušle već postojeće srodne grupacije: Grupacija veledrogerija, Grupacija apoteka, Grupacija distributera medicinskih sredstava, Grupacija dijetetskih suplemenata, Grupacija proizvođača lekova, Grupacija proizvođača medicinskih sredstava i Grupacija medicinskih delatnosti.

Za predsednikaOdbora Udruženja za farmaceutsku i medicinsku privredu izabran je Dejan Dragutinović, dok je za zamenika predsednika OdboraUdruženja izabran Ronald Seeliger generalni direktor “Hemofarma”.